English | Deutsch

Kontakt

aquaspecial.com | produkty | reaktory
Reaktory

REAKTORY WAPNIA - CALCREACTOR

Reaktor wapnia składa się z kolumny zrobionej z akrylu lub PCV która różni się długością i szerokością w zależności od wielkości systemu. Kolumna ta jest wypełniona mediami wapiennymi takimi jak żwir koralowy. Następnie dostarczana woda akwariowa jest  cyrkulowana przez żwir dzięki przeznaczonej do tego pompie. Z uwagi na to, że węglan wapnia nie rozpuszcza się przy pH panującym w zbiorniku morskim, konieczne jest wytworzenie niskiego pH wewnątrz komory reaktora przez podawanie dwutlenku węgla.

Dozowane CO2 zakwasza wodę do poziomu pomiędzy 6,0 - 6,5 pH. Powoduje to, że media wapienne powoli się rozpuszczają uwalniając wapń, węglan oraz inne minerały i pierwiastki, które mogą wchodzić w skład mediów. Ponieważ w większości mediów 99% zawartości to zazwyczaj węglan wapnia, dodanie innych pierwiastków jest nieliczne. Woda wychodząca z reaktora jest bogata w wapń oraz węglany ale jej pH jest niskie. Dostrojenie tempa strumienia z reaktora i/lub ilości CO2 wprowadzonego do reaktora ustala pH w reaktorze, a co za tym idzie poziomy wapnia i zasadowości, które są obecne w eluacie.

Wzór

Współczesne modele różnią się kierunkiem przepływu wody, fluidyzacją lub jej brakiem w mediach, metodą wprowadzania CO2, ilością używanych komór oraz sposobem w jaki radzą sobie z nadmiarem CO2.

Reaktor Aqua Special Reaktory nowej generacji, Aqua Special Calcreactor, zostały zaprojektowane z wykorzystaniem metody ,,upflow’’ odwróconego przepływu, gdzie woda podnosi się do góry z dna komory, co zapobiega uwięzieniu jakichkolwiek resztek oraz nadmiaru kumulacji organicznej.

Dzięki zastosowaniu bardzo cichej i wydajnej pompy z serii Silent Jet uzyskaliśmy niezwykle wydajny przepływ przez media, wody oraz CO2, a co za tym idzie szybsze rozpuszczanie węglanu wapnia.

Jedną z wyróżniających cech naszych reaktorów jest fakt że dozowany dwutlenek węgla jest wykorzystywany w 99%, to znaczy że zgromadzone CO2 w górnej części komory wraca z powrotem do obiegu i proces ten trwa do momentu całkowitego rozpuszczenia.

System ten powoduje:
  • mniejszą częstotliwość dozowania CO2
  • niezwykle dużą wydajność reaktora
  • znacznie szybsze rozpuszczanie medium
  • mniejsza ilość dwutlenku węgla trafia do zbiornika
  • sumaryczne pH eluatu trafiającego do zbiornika jest wyższe
Wszystkie reaktory z serii KM wyposażone są w zawory kulowe umożliwiające regulację i optymalny przepływ wody.
Zbudowane są tak aby można było szybko i łatwo wymienić wkład, a innowacyjne zamknięcie zapewnia bardzo dobrą szczelność, nawet przy wysokim ciśnieniu.

W większości projektów, komora licznika bąbelków zawiera słodką wodę. Woda ostatecznie wyparowuje i wymaga stałego napełniania. Aby temu zapobiec AquaSpecial wprowadziło przepływowy licznik pęcherzyków który jest całkowicie bez obsługowy dzięki przepływającej wodzie z reaktora. Projekt ten zapewnia, że komora wprowadzania CO2 jest zawsze wypełniona wodą i zawsze widać pęcherzyki pnące się do góry.

Odpowiednie tempo przepływu pęcherzyków CO2 oraz eluatu jest kluczowe w zapewnieniu optymalnych stężeń wapnia i zasadowości. Akwaria z niskim poziomem wapnia i zasadowości wymagają bardziej nasyconego eluatu dopóki odpowiednie poziomy nie zostaną osiągnięte. Podobnie jest kiedy do akwarium trafia coraz więcej koralowców i są one coraz większe, zapotrzebowanie za wapń i zasadowość rośnie, co zmusza do ponownego dostrajania reaktora.

Niemożliwe jest podanie dokładnych instrukcji dotyczących najlepszego tempa przepływu, ponieważ każdy zbiornik ma różne rozmiary oraz wymagania wapnia i zasadowości. Akwarysta musi obserwować pH, eluat, wapń i zasadowość aby określić najlepsze połączenie tempa wprowadzania CO2, oraz tempa powrotu wody do akwarium. Jednak że radzimy aby podczas pierwszej instalacji reaktora wapnia ustawić go na niskie tempo dozowania CO2. Pozwala to na powolny wzrost zasadowości co zapobiegnie wybielaniu koralowca. Niska zasadowość w zbiorniku może oznaczać że dodanie dużych ilości CO2 do wody spowodowało znaczący spadek pH, co odbije się na zdrowiu mieszkańców zbiornika. Kiedy już uzyskamy powolny wzrost poziomów zasadowości do akceptowanych zakresów, tempo wprowadzania CO2 może być zwiększane jeśli zajdzie taka potrzeba.

WPROWADZENIE CO2

Zazwyczaj CO2 jest dostarczane do reaktora rutynowo za pomocą zaworu igłowego w celu dostrojenia tempa wprowadzania. Kiedy tempo pęcherzyków jest już ustawione, utrzymuje ono tempo wejścia CO2, ale pomimo tego wymaga stałej obserwacji pH eluatu w celu upewnienia się, że odpowiedni poziom dla rozpuszczania medium jest utrzymany. W dodatku, kiedy media się rozpuszczają, mniej CO2 będzie reagowało z tym co pozostało w reaktorze. W systemach, które korzystają ze stałego wprowadzania CO2, można zaobserwować że większa ilość dwutlenku węgla przechodzi do akwarium, obniżając pH systemu. Nadmiar dwutlenku węgla może się także kumulować wewnątrz komory tworząc na górze próżnię, która może doprowadzić do zapowietrzenia pompy.

Alternatywą jest użycie sondy pH oraz kontrolera dozowania CO2. W takim przypadku, pH wody w reaktorze jest cały czas kontrolowane. Jeśli pH rośnie powyżej ustalonego punktu, CO2 jest dozowane obniżając pH z powrotem do pożądanego poziomu przez zamknięcie elektrozaworu. Pomaga to zredukować używanie CO2 i zapewnia, że w reaktorze jest utrzymywany stały poziom pH. W celu zabezpieczenia, należy się upewnić że elektrozawór CO2 jest zaprojektowany w taki sposób aby był wyłączony kiedy nie ma zasilania. Zapewni to, że CO2 nie będzie wysyłane do reaktora jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, w przeciwnym razie, pH reaktora mogło by spaść bardzo nisko, a tak zakwaszona woda mogłaby bardzo źle wpłynąć na akwarium. Także sonda pH musi być regularnie kalibrowana aby zawsze dawać prawidłowe odczyty pH reaktora.


MEDIA UŻYWANE W REAKTORZE
Reaktor Aqua Special
Typ mediów, których używa się w reaktorze wapnia jest tematem omawianym od dłuższego czasu. Głównym aspektem są koszty, tempo rozpuszczania oraz zawartość fosforanu. Niektóre z mediów, które mogą być używane w zależności od rodzaju reaktora, zawierają piasek oolitowy, pancerze otwornicowe, żwir koralowy, margiel alg koralowych, skruszony kamień wapienny, płatki marmurowe oraz pokłady kamienia wapiennego. Niektóre źródła mediów uwalniają fosforan kiedy się rozpuszczają. Może to skutkować znaczącymi ilościami fosforanu który jest dodawany do akwarium w pewnym okresie czasu. Jeśli akwarysta nie zna poziomu fosforanu eluatu reaktora, to można go zmierzyć za pomocą komputera AquaSpec. Jeśli fosforan został odnaleziony, medium może być nadal używane wyłącznie jeśli eluat reaktora przechodzi przez media adsorbujące fosforan (tj. granulowane media na bazie żelaza) zanim wejdzie on do akwarium. Możliwe jest także przepuszczenie eluatu przez filtr algowy lub refugium, gdzie makro algi absorbowałyby fosforan oraz nadmiar CO2. W dodatku, stymulacja wzrostu przez te składniki odżywcze pomogłaby także w usuwaniu azotanu z wody. Ogólnie rzecz ujmując, media reaktora wapnia tworzone z formy aragonitu z pośród węglanu wapnia są bardziej preferowane od formy kalcytu ponieważ poziom pH wymagany do jego rozpuszczenia nie musi być tak niski jak dla kalcytu.

ROZMIARY MEDIÓW

W małych reaktorach drobne media (2 – 4mm średnicy) mogą być używane bez większych problemów. Jednakże, kiedy zwiększa się wysokość reaktora, drobne media zapychają się z łatwością drobinkami i / lub są podnoszone do góry przez pompę recyrkulacyjną jako pojedyncza masa. W takim wypadku, większe media (1 – 2 cm) powinny być używane, żeby woda mogła przez nie przepływać.

 
Reaktor Aqua Special WAPŃ

Stężenie wapnia w naturalnej wodzie morskiej wynosi około 400 mg / L. W strefach blisko rafy koralowej woda morska ma skłonność do lekkiego podwyższania poziomu wapna z około 420 do tak wysokiego poziomu jak 480 mg / L. Oznacza to po prostu, że akwarysta powinien dążyć do utrzymywania poziomu wapnia w akwarium rafowym bliskiemu 400 mg / L przy ciężarze właściwym na poziomie 1.025. Porównania pomiarów stężenia jonu wapnia w wodzie morskiej muszą zawierać poziom zasolenia (lub ciężar właściwy), ponieważ stężenia wapnia wzrasta wraz ze wzrostem zasolenia, i odwrotnie.


ZASADOWOŚĆ

Zasadowość jest terminem ogólnym, który obejmuje liczbę związków, które razem pozwalają wodzie na buforowanie efektu obniżania pH kwasu (jonów wodoru, H+). Związki te zawierają dwuwęglan, węglan, bor, krzemian, wodorotlenki i nawet fosforan. Zebrane razem, związki te reprezentują całkowitą zasadowość wody morskiej. Pomimo że, inne związki przyczyniają się do zasadowości wody morskiej, dwuwęglan oraz węglan są najważniejsze, ponieważ dwuwęglan tworzy do 90% całkowitej zasadowości, a węglan tylko 7%, Całkowita zasadowość w naturalnej wodzie morskiej znajduje się pomiędzy 2.1 a 2.5 meq / L (6 – 7 dKH). W akwariach, które otrzymywały bardzo małą ilość suplementów zasadowości, wartości mogą być tak niskie jak 1.0 meq / L (2.8 dKH).

JAK UZUPEŁNIAĆ WAPŃ I ZASADOWOŚĆ

Podczas dodawania wapnia i zasadowości należy pamiętać o dodawaniu takich samych proporcji jak są używane w wapnieniu do wytwarzania węglanu. Wytrącanie węglanu wapnia zużywa jego dwa składniki w dokładnym współczynniku 1:1. Odpowiada to jednemu meq / L (2.8 dKH; odpowiednik 50 ppm CaCO3) dla każdego 20 ppm wapnia.


SZYBKA NAWIGACJA
STRONA GŁÓWNA
LINKI
DYSTRYBUCJA
FILMY
KONTAKT

GALERIA
NASZE PRODUKTY
AKWARIA

PRODUKTY
ODPIENIACZE
MIKSERY
REAKTORY
FILTRY
POMPY
AKCESORIA
INNE

KONTAKT
Aqua Special
Podhalańska 7
tel./fax 12 263 00 52
mobile 600 46 46 99
info@aquaspecial.com