English | Deutsch

Kontakt

aquaspecial.com | produkty | miksery
Przepraszamy

Mikser Aqua Special KALK MIXER lub inaczej mieszacz wody wapiennej służy do zautomatyzowanego wytwarzania i dozowania wody wapiennej (kalkwasser) oraz uzupełniania odparowanej wody z akwarium.
Mieszacz można podłączyć z urządzeniem do uzupełniania wody Aqua Special Water Level Controler. Woda wapienna zwana inaczej wodą wapnistą ( lime water ) lub po niemiecku kalkwasser, jest nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia lub tlenku wapnia w wodzie.
W akwarium, wodorotlenek reaguje z rozpuszczonym dwutlenkiem węgla i tworzy wodorowęglan

OH- + CO2 = HCO3-

Jeżeli kalkwasser zostanie dodana za szybko, wodorotlenek może zareagować z wodorowęglanem i powstanie węglan wapniowy, który jest niemal nierozpuszczalny. W wyniku takiej reakcji alkaliczność spadnie.

Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3

Z tego powodu, zalecamy dolewanie kalkwasser do akwarium w nocy za pomocą kalkmixera, kiedy wartość pH jest stosunkowo najniższa, a stężenie dwutlenku węgla najwyższe.
Ważną zaletą stosowania kalkwasser jest wytrącanie fosforanów. W wyniku poniższej reakcji powstaje prawie nierozpuszczalny hydroksylapatyt

3 Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2 = Ca10(PO4)6(OH)2

Warto zwrócić uwagę na fakt że jeśli wartość pH kalkwasser spada z 12,4 na 12,2 to stężenie wapnia spada z 900 ppm na 300 ppm. Dzieje się tak kiedy roztwór ma kontakt z atmosferycznym dwutlenkiem węgla. Dzięki zastosowaniu Aqua Special Kalk Mixer, kontakt kalkwasser z atmosferycznym dwutlenkiem węgla jest ograniczony do minimum.
Projekt Kalk Mixera wykorzystuje silnik elektryczny lub krokowy ( w zależności od modelu ) który porusza ramie mieszające. Dzięki zastosowanej metodzie żadne części mechaniczne nie mają kontaktu z kalkwasser, a co za tym idzie nie zakamieniają się.

CO TO JEST KALKWASSER?

Dodawanie nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia było pierwszym sposobem służącym do uzupełniania wapnia w akwariach rafowych. Najpierw, sproszkowany wodorotlenek wapnia miesza się z wodą osmotyczną. Nierozpuszczalny wodorotlenek po pewnym czasie osiada na dnie, a przeźroczysty roztwór z górnej części pojemnika, który później wolno dodaje się do akwarium, to właśnie kalkwasser, czy też inaczej woda wapienna (lime water). Nie ma żadnej chemicznej różnicy jeśli ktoś używa tlenku wapnia czy wodorotlenku wapnia.
O wiele łatwiej jest obchodzić się z tlenkiem wapnia ze względu na jego bryłkowatą konsystencje, lecz wodorotlenek wapnia rozpuszcza się o wiele łatwiej niż tlenek wapnia, co po prostu oznacza, że tlenek wapnia wymaga większego wysiłku podczas mieszania. Jednakże, tlenek wapnia uwalnia ciepło kiedy się rozpuszcza w wodzie.

Ca(OH)2 + H2O Ca2+ + 2OH-

Kiedy dwutlenek węgla oraz jony wodoru wiążą się po dodaniu kalkwasser do akwarium, tworzy się dwuwęglan.

OH- + CO2 HCO3 -

Kiedy jony wodorotlenku wiążą się z jonami dwuwęglanu po dodaniu kalkwasser do akwarium, tworzą się jony węglanu oraz woda.

OH- + HCO3 - CO32- + H2O

Ze względu na bardzo wysoką wartość pH roztworu wynoszącą 12,4 zaleca się dozowanie kropelkowe za pomocą Kalk Mixera, aby uniknąć niebezpiecznego wzrostu pH w akwarium. Roztwór bardzo łatwo reaguje z dwutlenkiem węgla z powietrza atmosferycznego. W wyniku takiej reakcji powstaje węglan wapnia, który bardzo ciężko rozpuszcza się w wodzie i tworzy osad.

KALKMIXER I CALCREAKTOR

Coraz więcej akwarystów posiadających akwaria rafowe, używa kalkreaktora w połączeniu z Kalk Mixerem. Kalkreaktor wytwarza wolny dwutlenek węgla, a także w pewnych przypadkach fosforany które są wiązane przez kalkwasser. Stosując te urządzenia nie należy przedawkowywać wapnia. Problematyczne staje się ich szybkie dozowanie szczególnie w ciągu dnia.

WAPŃ

Stężenie wapnia w naturalnej wodzie morskiej wynosi około 400 mg / L. Poziom w strefach raf koralowych ma skłonność do lekkiego podwyższania z około 420 do tak wysokiego poziomu jak 480 mg / L. Oznacza to po prostu, że akwarysta powinien dążyć do utrzymywania poziomu wapnia w akwarium rafowym bliskiemu 400 mg / L przy ciężarze właściwym na poziomie 1.025. Porównania pomiarów stężenia jonu wapnia w wodzie morskiej muszą zawierać poziom zasolenia (lub ciężar właściwy), ponieważ stężenia wapnia wzrasta wraz ze wzrostem zasolenia, i odwrotnie.

ZASADOWOŚĆ

Zasadowość jest terminem ogólnym, który obejmuje liczbę związków, które razem pozwalają wodzie na buforowanie efektu obniżania pH kwasu (jonów wodoru, H+). Związki te zawierają dwuwęglan, węglan, bor, krzemian, wodorotlenki i nawet fosforan. Zebrane razem, związki te reprezentują całkowitą zasadowość wody morskiej. Pomimo że, inne związki przyczyniają się do zasadowości wody morskiej, dwuwęglan oraz węglan są najważniejsze, ponieważ dwuwęglan tworzy do 90% całkowitej zasadowości, a węglan tylko 7%, Całkowita zasadowość w naturalnej wodzie morskiej znajduje się pomiędzy 2.1 a 2.5 meq / L (6 – 7 dKH). W akwariach, które otrzymywały bardzo małą ilość suplementów zasadowości, wartości mogą być tak niskie jak 1.0 meq / L (2.8 dKH).

JAK UZUPEŁNIAĆ WAPŃ I ZASADOWOŚĆ

Podczas dodawania wapnia i zasadowości należy pamiętać o dodawaniu takich samych proporcji jak są używane w wapnieniu do wytwarzania węglanu. Wytrącanie węglanu wapnia zużywa jego dwa składniki w dokładnym współczynniku 1:1. Odpowiada to jednemu meq / L (2.8 dKH; odpowiednik 50 ppm CaCO3) dla każdego 20 ppm wapnia.SZYBKA NAWIGACJA
STRONA GŁÓWNA
LINKI
DYSTRYBUCJA
FILMY
KONTAKT

GALERIA
NASZE PRODUKTY
AKWARIA

PRODUKTY
ODPIENIACZE
MIKSERY
REAKTORY
FILTRY
POMPY
AKCESORIA
INNE

KONTAKT
Aqua Special
Podhalańska 7
tel./fax 12 263 00 52
mobile 600 46 46 99
info@aquaspecial.com